Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με κρίση στο ειδικό τεύχος περιοδικό “2nd Edition Advances in Remote Sensing for Archaeological Heritage” του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Remote Sensing, MDPI
two-columns-right

Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με κρίση στο ειδικό τεύχος περιοδικό “2nd Edition Advances in Remote Sensing for Archaeological Heritage” του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Remote Sensing, MDPI

Στο πλαίσιο του έργου 5dMeteora έγινε δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με κρίση στο ειδικό τεύχος “2nd Edition Advances in Remote Sensing for Archaeological Heritage” του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Remote Sensing, MDPI με τίτλο “An Integrated Approach to 3D Web Visualization of Cultural Heritage Heterogeneous Datasets”, με συγγραφείς τους Argyro-Maria Boutsi, Charalabos Ioannidis & Sofia Soile. https://www.mdpi.com/2072-4292/11/21/2508

Μετάβαση στο περιεχόμενο