Ερωτηματολόγιο ΜΕΤΕΩΡΑ

Στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» με Ακρωνύμιο: “ΜΕΤΕΩΡΑ”, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο, που έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τις ανάγκες των μελλοντικών χρηστών μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Το έργο “ΜΕΤΕΩΡΑ” έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών εφαρμογών, που θα υποστηρίζει ένα διαδραστικό Σύστημα Πληροφοριών για την πολυεπίπεδη τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εφαρμογή θα γίνει σε τμήμα του Ιερού Χώρου των Μετεώρων, και συγκεκριμένα στους γειτονικούς γιγαντιαίους βράχους του Αγίου Μοδέστου και της Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου. Το “ΜΕΤΕΩΡΑ” είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από τον κύκλο “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-02859, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με το παρόν ερωτηματολόγιο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα!

ΜΕΤΕΩΡΑ: 1η συνάντηση του έργου, 11 Σεπτεμβρίου 2018, Μετέωρα

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της 1ης συνάντησης των εταίρων «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» με Ακρωνύμιο: «ΜΕΤΕΩΡΑ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-02859, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η 1η συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στη Καλαμπάκα ξενοδοχείο “DIVANI Μετέωρα” και στη Μονή Αγ. Στεφάνου Αγ. Μετεώρων στις 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της συνάντησης εδώ.

Kick off meeting, 01 Αυγούστου 2018

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του Kick off meeting για την έναρξη των εργασιών του έργου ΜΕΤΕΩΡΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ.

Το Kick off πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 01 Αυγούστου 2018 μέσω τηλεδιάσκεψης στην οποία και συμμετείχαν όλοι εταίροι του έργου.