Συμμετοχή στις Βραδιές του Ερευνητή ΕΜΠ 2019 – 2022
two-columns-right

Συμμετοχή στις Βραδιές του Ερευνητή ΕΜΠ 2019 – 2022

Κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, 1.500.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 300 Ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή.  Η “Βραδιά του Ερευνητή” είναι ένας Ευρωπαϊκός θεσμός, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει σαν στόχο την προβολή του έργου των ερευνητών και την ανάδειξη στο ευρύ κοινό της σπουδαιότητας και της καινοτομίας των επιτευγμάτων τους καθώς και, του ρόλου του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου στην επιστήμη.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την έρευνα και την τεχνολογία μέσα από διαδραστικά εργαστήρια, ερευνητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικά δρώμενα κλπ.  

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της σχολής ΑΤ-ΜΓ συμμετείχε με μια σειρά επιδείξεων των αποτελεσμάτων του έργου “ΜΕΤΕΩΡΑ” το 2019 και το 2022 με φυσική παρουσία και διαδικτυακά τις χρονιές 2020 και 2021. Ειδικότερα, η Βραδιά του Ερευνητή 2019 έλαβε χώρα την Παρασκευή 27 Σεπτέμβρη, στο κτίριο Αβέρωφ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων, από τις 17:00 έως τις 24:00. Η ομάδα του έργου παρουσίασε τα τρισδιάστατα μοντέλα του Ιερού Χώρου των Μετεώρων και των δύο βράχων, του Αγίου Μοδέστου και της Αλύσεως του Απ. Πέτρου, δηλαδή τα προϊόντα των διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας, που αποτελούν δεδομένα εισόδου της πλατφόρμας 5dMeteoraPlatform. Τα τρισδιάστατα μοντέλα οπτικοποιήθηκαν σε πρόγραμμα προβολής του πλαισίου 3DHOP, σε φορητή οθόνη Η/Υ. Το κοινό είχε την δυνατότητα ελεύθερης περιήγησης στα τρισδιάστατα μοντέλα και χρήσης των διαδραστικών εργαλείων του πλαισίου 3DHOP, όπως αλλαγή φωτισμού, μέτρηση συντεταγμένων και αποστάσεων της επιφάνειας των μοντέλων και ανακάλυψη του πολυμεσικού περιεχομένου που διασαφηνίζει τις ενεργές μονές των Μετεώρων και τους δύο υπό μελέτη, βράχους. Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία γνωριμίας και αλληλεπίδρασης με άλλους ερευνητές/ ερευνήτριες και επιστήμονες των σχολών του ΕΜΠ και ανταλλαγής χρήσιμων ιδεών τόσο για την εξέλιξη της έρευνας στον τομέα της γεωμετρικής τεκμηρίωσης και 3D οπτικοποίησης, όσο και για την καλύτερη διάχυσή των αποτελεσμάτων της.  

Τα έτη 2020 και 2021 η εκδήλωση πραγρατοποιήθηκε διαδικτυακά και το σχετικό βίντεο υπάρχει στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=TxG2BrNDEgA&list=PLUcnQsG_sgfbvA2memEWTJOqNqnKQrGQq&index=2 

Η Βραδιά του Ερευνητή 2022 έλαβε χώρα την Παρασκευή 30 Σεπτέμβρη, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πατησίων στην Αθήνα, από τις 17.00 έως τις 22.00. Η ομάδα του έργου παρουσίασε την πλατφόρμα 5dMeteora και την διαδικτυακή εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας ΑR (Augmented reality) και Εικονικής Πραγματικότητας VR (Virtual reality). Σε φορητή οθόνη φιλοξενήθηκε η Αρχική Σελίδα με το παράθυρο τρισδιάστασης προβολής και τον σχετικό πίνακα εξειδικευμένων αναζητήσεων και συνοπτικών πληροφορίων και η σελίδα Πολυμέσων με τα κείμενα, τις εικόνες και τα βίντεο για τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος της τρισδιάστατης σκηνής. Οι μαθητές, φοιτητές και οι υπόλοιποι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν με την πλατφόρμα μέσω (i) εξελιγμένων μηχανισμών περιήγησης στην τρισδιάστατη σκηνή και ανάκτησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο καθώς και, (ii) πολλαπλών επιπέδων εμβάθυνσης, επιστημονικής εξειδίκευσης και αναζήτησης πληροφοριών. Τέλος, βίωσαν μια εμπειρία Επαυξημένης Πραγματικότητας μέσω της κάμερας των κινητών συσκευών τους. Εξερεύνησαν την τρισδιάστατη ανακατασκευή της κατεστραμμένης μονής του Αγίου Μοδέστου μαζί με τμήμα τους βράχους Μόδι, Άλυσο και τμήμα του βράχου της Αγιάς, σε σχετική θέση μπροστά τους, στον πραγματικό χώρο. Η προβολή έγινε αρχικά, σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας με εύκολη και γρήγορη εναλλαγή σε υπέρθεση λίγα εκατοστά μπροστά από τη θέση της κάμερας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο