4η Έκθεση-Συνέδριο Smart Blue City EURO-MEDITERRANEAN
two-columns-right

4η Έκθεση-Συνέδριο Smart Blue City EURO-MEDITERRANEAN

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό συνέδριο 4th Euro-Mediterranean έγινε με την παρουσίαση “A Web-Based Platform for Promoting Cultural Tourism: The Case Study of Meteora, Greece”. Το θέμα της παρουσίασης αφορά μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα για την προώθηση του “έξυπνου” πολιτιστικού τουρισμού. Η πλατφόρμα στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών πολιστικών υπηρεσιών και στην προσέλκυση μιας νέας γενιάς τουριστών ενσωματώνοντάς τον πολιτισμό στην τουριστική εμπειρία και αναδεικνύοντας την ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου ενδιαφέροντος. Υποστηρίζει την πολυδιάστατη τεκμηρίωση των φυσικών, θρησκευτικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών σημαντικών τοποθεσιών, με τις ακόλουθες λειτουργίες: (i) οπτικοποίηση λεπτομερών και υψηλής ανάλυσης τρισδιάστατων μοντέλων, (ii) διαφοροποίηση στη λεπτομέρεια των μοντέλων βάσει κλίμακας, καθώς και (iii) σύνδεση σε μια βάση δεδομένων με διάφορα είδη χωρικών και μη χωρικών δεδομένων όπως αρχαιολογικές και ιστορικές πληροφορίες, αρχιτεκτονικά σχέδια, βίντεο και λοιπά τρισδιάστατα μοντέλα. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τουρίστες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη στον τόπο ενδιαφέροντος. Τα διαφορετικά σενάρια χρήσης είναι τα ακόλουθα: (i) εικονική περιήγηση είτε μέσω εποπτευόμενης είτε ελεύθερης πλοήγησης, (ii) εικονική περιήγηση με παράλληλη αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών, (iii) αναζήτηση πληροφοριών για τα σημεία ενδιαφέροντος του τόπου, (iv) τοπική και εντοπισμένη εικονική περιήγηση, καθώς και (v) εξερεύνηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων και τοποθεσιών προς επίσκεψη. Συμπληρωματικά της διαδικτυακής πλατφόρμας, διατίθεται για τους τουρίστες εφαρμογή κινητής Επαυξημένης Πραγματικότητας με στόχο την διερεύνηση της αντίληψής τους και τον εμπλουτισμό της πραγματικής σκηνής με πρόσθετα στοιχεία / πληροφορίες σχετικά με την πρότερη ή τρέχουσα κατάσταση του τόπου ενδιαφέροντος. Η περιοχή μελέτης είναι μέρος των Μετεώρων, μνημείου παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO.

Η παρουσίαση έγινε από την ομάδα του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας (ΕΦ) του ΕΜΠ και είναι διαθέσιμη εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο