8ο Διεθνές Συνέδριο EURO-MEDITERRANEAN (EUROMED 2020)
two-columns-right

8ο Διεθνές Συνέδριο EURO-MEDITERRANEAN (EUROMED 2020)

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό συνέδριο EuroMed 2020 έγινε με την παρουσίαση του άρθρου με τίτλο “A Comparative Analysis of Different Software Packages for 3D Modelling of Complex Geometries”. Το θέμα του άρθρου αφορά την συγκριτική αξιολόγηση της επίδοσης τεσσάρων εμπορικών και μη πακέτων λογισμικού (Agisoft Metashape, RealityCapture, MicMac και Meshroom) στην αυτοματοποιημένη τρισδιάστατη ανακατασκευή από εικόνες σύνθετων τόπων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί ο απρόσιτος βράχος του Αγίου Μοδέστου (Μόδι) στον αρχαιολογικό χώρο των Μετεώρων. Όσον αφορά τον υπολογιστικό χρόνο, τα εμπορικά πακέτα λογισμικού αναδείχθηκαν ως οι πιο αποδοτικές λύσεις, με ταχύτερο το Metashape. Οι λύσεις αυτές διαθέτουν πιο φιλικές προς στον χρήστη διεπαφές και γραφικά περιβάλλοντα, γεγονός που τις καθιστά περισσότερο αποδεκτές από τους μη ειδικούς στο πεδίο της φωτογραμμετρίας. Και στα τέσσερα λογισμικά  τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα όσον αφορά την ακρίβεια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου για την δημιουργία τρισδιάστατων νεφών σημείων τόπων σύνθετης γεωμετρίας. Με εξαίρεση το Meshroom, δύνανται να παράγουν και αποτελέσματα με γεωαναφορά. Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν  για την δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων με υφή, με εξαίρεση το MicMac το οποίο δεν σημείωσε ικανοποιητική απόδοση στις σχετικές διαδικασίες. Η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που επιτευχθήκαν από τα ως προς δοκιμή λογισμικά μπορεί να συμβάλλει στο σχεδιασμό και καθορισμό φωτογραμμετρικών ροών εργασίας για την τρισδιάστατη ανακατασκευή σύνθετων γεωμετριών.

Συγγραφείς του άρθρου είναι οι Στυλιανή Βερυκόκου, Σοφία Σοϊλέ, Φώτης Μπουρεξής, Παναγιώτης Τοκμακίδης, Κωνσταντίνος Τοκμακίδης και Χαράλαμπος Ιωαννίδης από τις ομάδες του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας (ΕΦ) του ΕΜΠ και του Εργαστηρίου Τοπογραφίας του ΑΠΘ.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο