ΜΕΤΕΩΡΑ: 1η συνάντηση του έργου, 11 Σεπτεμβρίου 2018, Μετέωρα

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της 1ης συνάντησης των εταίρων «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» με Ακρωνύμιο: «ΜΕΤΕΩΡΑ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-02859, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η 1η συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στη Καλαμπάκα ξενοδοχείο “DIVANI Μετέωρα” και στη Μονή Αγ. Στεφάνου Αγ. Μετεώρων στις 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της συνάντησης εδώ.

Αφήστε μια απάντηση