24ο (XXIV) ISPRS Congress 2021
two-columns-right

24ο (XXIV) ISPRS Congress 2021

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό συνέδριο XXIV ISPRS Congress 2021 έγινε με την παρουσίαση του άρθρου με τίτλο “A web-based platform for management and visualization of geometric documentation of Cultural Heritage sites”.

Το θέμα του άρθρου αφορά τη διαδικτυακή πλατφόρμα “5dMeteora”, μια καινοτόμα και ολιστική προσέγγιση στην οργάνωση, διαχείριση και οπτικοποίηση των 3D και 2D προϊόντων τεκμηρίωσης των τόπων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Περιλαμβάνει ένα 3D σύστημα προβολής πολλαπλών κλιμάκων που στηρίζεται στο 3DHOP, εξατομικευμένη πρόσβαση πληροφοριών και διαδραστικά εργαλεία ανάκτησης και παρουσίασης δεδομένων. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μιας μεσαίου επιπέδου διεπαφής για τη δημιουργία, ενημέρωση και συντήρηση των λειτουργιών του 3DHOP και την προσαρμογή των πληροφοριών βάσει της επιστημονικής ειδικότητας και του πεδίου ενδιαφέροντος του χρήστη. Ο προτεινόμενος πίνακας ελέγχου διαχειριστή ενημερώνει την κατάσταση της τρέχουσας οπτικοποίησης, επιτρέπει την ενσωμάτωση 3D μοντέλων και πολυμέσων και αυτοματοποιεί τη δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος με δυνατότητα κλικ πάνω στην 3D επιφάνεια του μοντέλου. Η ανάπτυξη βασίζεται σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL (RDBMS) που υποστηρίζει το οπίσθιο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) με λειτουργίες δημιουργίας, ανάγνωσης, ενημέρωσης και διαγραφής (CRUD) μιας τυπικής υπηρεσίας RESTful. Επιπλέον, όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας, εξουσιοδότησης και κρυπτογράφησης των διαπιστευτηρίων των πιστοποιημένων χρηστών διαμορφώνονται μέσω της γλώσσας δέσμης ενεργειών PHP και των αρχείων JSON. Η πλατφόρμα που προκύπτει επιτυγχάνει μέγιστη προσαρμοστικότητα στην ψηφιακή αρχειοθέτηση ετερογενών συνόλων δεδομένων και έχει αυξανόμενη αποδοτικότητα στην αναπαράσταση όλων των τύπων δεδομένων που υποστηρίζονται από το 3DHOP.

Συγγραφείς του άρθρου είναι οι Χαράλαμπος Ιωαννίδης, Ιωάννης Τάλλης, Ηλίας Πάστος, Αργυρώ Μαρία Μπούτση, Στυλιανή Βερυκόκου, Σοφία Σοϊλέ, Παναγιώτης Τοκμακίδης και Κωνσταντίνος Τοκμακίδης από τις ομάδες του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας (ΕΦ) του ΕΜΠ, του Εργαστηρίου Τοπογραφίας του ΑΠΘ και του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο