4η Συνάντηση έργου ΜΕΤΕΩΡΑ, 30/11/2020

Η 4η συνάντηση των φορέων του έργου «ΜΕΤΕΩΡΑ» πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 30 Νοεμβρίου 2020. Συζητήθηκε η πορεία του Φυσικού Αντικειμένου του έργου, παρουσιάστηκαν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και έγινε προγραμματισμός των εργασιών του επόμενου εξαμήνου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 4ης συνάντησης βρίσκεται εδώ.