Συμμετοχή με παρουσίαση του ΕΦ-ΕΜΠ στο στο  “8th International Workshop 3D-ARCH  “3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures” 5 – 9/2/2019, Μπέργκαμο, Ιταλία
two-columns-right

Συμμετοχή με παρουσίαση του ΕΦ-ΕΜΠ στο στο “8th International Workshop 3D-ARCH “3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures” 5 – 9/2/2019, Μπέργκαμο, Ιταλία

Ομάδα από το εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και το ερευνητικό έργο 5dMeteora (καθ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης, Σοφία Σοϊλέ Ε.ΔΙ.Π. και Α. Μ. Μπούτση Αργ. & Τοπογράφος Μηχ.) συμμετείχε στο  “8th International Workshop 3D-ARCH  “3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures” (http://www.3d-arch.org/) με παρουσίαση άρθρου σε μορφή πόστερ το διάστημα 05/02/2019 έως 09/02/2019. 

Ο τίτλος του άρθρου ήταν INTERACTIVE ONLINE VISUALIZATION OF COMPLEX 3D GEOMETRIES”, με συγγραφείς την Αργυρώ – Μαρία Μπούτση, τον Χαράλαμπο Ιωαννίδη και την Σοφία Σοϊλέ https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2-W9/173/2019/ .  Το αντικείμενο της εργασίας είναι η οπτικοποίηση τρισδιάστατων μοντέλων υψηλής ανάλυσης σε έναν ιστότοπο μέσω της πλατφόρμας 3DHOP, στον οποίο επίσης μπορούν να ενταχθούν μετρητικά δεδομένα και σχετικά πολυμέσα. Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων μηχανισμών περιήγησης στην τρισδιάστατη σκηνή και ανάκτησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες γραφικών Three.js και SpiderGL καθώς και η βιβλιοθήκη προγραμματισμού jQuery. Έμφαση δόθηκε στην αλληλεπίδραση χρήστη και τη χωρική και λογική συσχέτιση των δεδομένων διαφορετικού είδους, διάστασης και επιπέδου λεπτομέρειας. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση για το αντικείμενο της εργασίας και γενικότερα για το ερευνητικό έργο 5dMeteora.

Μετάβαση στο περιεχόμενο