Ανάγκες και απαιτήσεις δυνητικών χρηστών
two-columns-right

Ανάγκες και απαιτήσεις δυνητικών χρηστών

Στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» με Ακρωνύμιο: “5dMeteora”, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο, που έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τις ανάγκες των μελλοντικών χρηστών μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Το έργο “5dMeteora” έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών εφαρμογών, που θα υποστηρίζει ένα διαδραστικό Σύστημα Πληροφοριών για την πολυεπίπεδη τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εφαρμογή θα γίνει σε τμήμα του Ιερού Χώρου των Μετεώρων, και συγκεκριμένα στους γειτονικούς γιγαντιαίους βράχους του Αγίου Μοδέστου και της Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου. Το “5dMeteora” είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από τον κύκλο “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-02859, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με το παρόν ερωτηματολόγιο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα!

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο