Φωτογραφικό υλικό

1η Συνάντηση Έργου

 

2η Συνάντηση Έργου

 

3η Συνάντηση Έργου

 

4η Συνάντηση Έργου

 

Εργασίες Υπαίθρου