Συνεργάτες

  • ΕΦ-ΕΜΠ (Συντονιστής)

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ

http://www.survey.ntua.gr/el/departments/topo/topo-labs/lab-photo

 

  • ΕΤ- ΑΠΘ 

Εργαστήριο Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

http://labtop.topo.auth.gr/

 

  • EUSEBIUS 

EUSEBIUSΕργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ

http://eusebiuslab.past.auth.gr/

 

  • EXODUS

EXODUS

EXODUS Α.Ε.

https://www.exodussa.gr/

 

 

  • GSH

GeoSystems Hellas

GEOSYSTEMS-HELLAS Α.Ε.

http://www.geosystems-hellas.gr/

 

 

  • ΟΔΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΟΔΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.